Ledelse administrasjon

Daglig leder
Lars A. Rødne

Driftssjef 
Geir Nedrebø

HR-sjef
Jone Ullenes

Økonomisjef
Elin S. Rødne

Kvalitetsikringssjef 
Ingfrid Madland

Salgs- & markedssjef
Eva Sørås Mellgren