Kontrakt med Hordaland Fylkeskommune

L. Rødne & Sønner AS får 10 nye år på ruten Bergen-Rosendal og ny rute Våge-Os

Rødne får 10 nye år på ruten Bergen-Rosendal og ny rute Våge-Os

L. Rødne & Sønner AS tegnet i dag kontrakt med Hordaland Fylkeskommune på 10 nye år for Hardangerfjordekspressen mellom Bergen og Rosendal. Rederiet har i denne kontrakten også blitt tildelt ruten Våge-Os, og vil drifte denne fra 1. januar 2014. Kontraktsperioden er på 10 år med opsjon.

Kontrakten på disse to rutene har en verdi på 250 millioner kroner over en 10-års periode, og er den største enkeltkontrakten i rederiets historie. L. Rødne & Sønner AS har trafikkert Bergen-Rosendal siden 2007. Ruten har vist en formidabel økning fra ca 25 000 reisende i 2007, med en jevn, årlig vekst til ca 45 000 reisende i 2012.

”Vi er veldig glade for å ha fått fornyet tillitt til videre drift av Hardangerfjord-ekspressen”, sier daglig leder i L. Rødne & Sønner AS, Lars A. Rødne. ”Vårt fokus på høy service og punktlighet, har bidratt til rutens voksende popularitet. Når vi nå har fått en så langsiktig kontrakt samt en ny rute, innebærer det at vi styrker vår satsing i Hordaland. Med vårt oppkjøp av Bergen Fjord Sightseeing og båten White Lady tidligere i år, tar vi et enda større grep om turisttrafikken i regionen.”

Det blir M/S Rygerfonn som fortsetter i ruten Bergen-Rosendal. Båten skal bygges om, slik at den får en kapasitet på 145 passasjerer. Rederiet vil sette inn hurtigbåten M/S Rygerkatt på ruten Våge-Os. M/S Rygerkatt går i dag i ruter i Ryfylke, og har en kapasitet på 70 passasjerer.

For mer informasjon, kontakt daglig leder i L. Rødne & Sønner AS, Lars A. Rødne på tlf. 982 41 501.