Takster, vilkår og rabatter

PRISER
Se priser for 2017 i pdf her (gjelder fra 01.02.2017)

NB! Alle rabatter gjelder i forhold til ordinær pris på enkeltbillett.
Rabatterte priser er avrundet opp til nærmeste hele krone dersom ikke annet er nevnt.

ENKELTBILLETTER

Barn
50 % rabatt for barn f.o.m. 4 t.o.m 15 år. Barn under 4 år sammen med foresatte reiser gratis.

Barn som reiser alene
Barn fra 6-12 år som reiser alene eller sammen med andre barn i samme aldersgruppe.
Mer informasjon om barn som reiser alene.

Familie
Kr 127,- pr. barn på alle avganger når barnet (barna) reiser sammen med en betalende voksen på enkeltreiser, maks. fire barn.

Honnør
Vilkår for at norske og utenlandske statsborgere skal få honnørrabatt, se pkt. a-e nedenfor. Det blir gitt 50% rabatt til:
a) Alle som er fylt 67 år.
b) Ektepar/partnere som reiser sammen når den ene ektefellen/partneren har fylt 67 år.
c) Uføre som har uførepensjon etter lov om Folketrygd kap. 12 § 8-3.
d) Blinde med følgeperson. Hver døvblind kan ta med seg en følgeperson gratis.
e) Ektefelle eller følgeperson til uføre.

Alle som har fylt 67 år skal legitimere alder, uføre og blinde skal visa legitimasjon fra trygdekontoret /Blindeforbundet.

Student
Studenter til og med 32 år, som kan vise gyldig legitimasjon, oppnår 40% rabatt på enkeltreiser. Merk: Som legitimasjon godtas: Legitimasjonskort utskrevet av skolen, universitetet eller høgskolen samt kvittering for betalt studieavgift.

Militær
Militære og sivilvernepliktige uten lønn på permisjonsreiser får 50% rabatt. Gjelder i den perioden som står i vernepliktsboka, også på dimisjonsreiser. Militærrabatt kan ikke kombineres med andre rabatterte billetter/kortordninger.

TUR/RETUR- OG GRUPPERABATT

Minipris
Minipris er en rabattert tur-/returbillett med åpen retur innen 15 dager. Billetten kan ikke endres eller refunderes, eller kombineres med andre rabatter.

Gruppe
25% rabatt når minst 10 personer reiser sammen og løser felles billett. Grupperabatt kan ikke kombineres med andre rabatterte billetter/kortordninger. Forhåndsbestilling er nødvendig på rodne.no.

Inter-, Scan- og Eurorail
50% rabatt på voksen billett. Railbilletten må vises frem for å få 50% moderasjon.

Ledsager/følge
Ledsager til funksjonshemmet person, som kan vise frem ledsagerbevis/følgekort, reiser gratis på enkeltreiser. Ledsager/følge trenger ikke egen billett.

KORT

Studentkort
Studentkort kan kjøpes av heltidsstudenter ved universitet og høgskoler, samt elever ved videregående skoler. Studentkort selges og fornyes ved å vise gyldig skole-/studentbevis fra utdanningsinstitusjon i Norge, med kvittering for betalt semesteravgift. Bevis må kunne legges fram ved kontroll. Manglende bevis gir grunnlag for ilegging av tilleggstakst. Studentkort gir grunnlag for 40% rabatt i forhold til periodekorttakst, avrunda opp til nærmeste hele 5-krone. Øvre aldersgrense for kjøp av studentkort er til og med fylt 32 år.

Periodebillett
Kort utskrevet for 7, 30 eller 180 dager. Kun den personen som kortet gjelder for kan benytte dette. For priser på periodekort, se prisliste for gjeldende år.

Ungdomsbillett
Ungdomskort kan kjøpes av personer fra og med fylte 16 år til og med den måneden en fyller 20 år. Kortet gjelder for et ubegrenset antall reiser i 1 måned regnet fra dato til dato med busser, lokaltog, ferjer og båter innen Hordaland med unnatak av flybuss og nattbuss. Kortet er upersonlig og kan brukes av alle som tilfredsstiller alderskravene.

Kontant Skysskort
KontantSkyss er en “konto” på Skysskortet som gir 17% rabatt for enkeltreiser med båt. Med KontantSkyss kan en betale for enkeltreiser eller for flere som reiser sammen. Kortet gjelder på alle båtstrekninger og på lokale bussruter. En får ikke ytterligere rabatt på billetter som allerede er rabatterte (barn, honnør, studenter og militærreisende).

REISEGODS M.M

Hund og sykkel
Bare i følge med reisende på tilvist plass. Se priser for hund og sykkel i prisliste for gjeldende år. Førerhund reiser gratis i følge med blind.

Håndbagasje
Vanlig håndbagasje (håndkofferter, vesker og lignende) opp til 20 kg per person kan tas med gratis. Overvektig bagasje kan kun medbringes dersom det er plass, og må betales med kr 15,- per kg (inkl. mva.).

Pakker og gods
Ekspederte pakker blir tatt med i den grad det er plass. Levende dyr kan ikke sendes som gods. Det er egne regulativ for gods/pakker.

TILLEGGSTAKST

Manglende betaling
Reisende som ved kontroll ikke har gyldig billett/kort, eller på andre måter ikke har følgt regelverket, kan bli ilagt en tilleggstakst. Mer informasjon om billettkontroll.