Barn som reiser alene

Regler for barn som reiser alene med Hardangerfjordekspressen

  1. For barn fra 6 år til fylte 12 år som reiser alene, eller sammen med andre barn i samme aldersgruppe, må det bestilles plass minst 1 dag i forveien på telefon 98 24 15 30.
  2. For best mulig å kunne ta vare på barn mellom 6-12 år som reiser alene har vi satt en grense på maks 5 barn pr avgang.
  3. Barnet skal alltid følges til landgangen og oppmøte må være minimum 10 minutt før avgang.
  4. Ferdig utfylt skjema for barn som reiser alene må medbringes og leveres til  mannskapet ombord. Barnet må ha med kontanter til billetten.
  5. Rødne kan ikke ta ansvar for barns reise videre med korresponderende  transportmiddel. Rødne sitt ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen.
  6. Dersom barnet ikke blir hentet som avtalt, vil den som sender barnet bli kontaktet av kapteinen, og må selv ta ansvar for at barnet blir hentet om bord.
  7. Den voksne som leverer barnet skal alltid ha signert på at vedkommende har lest og akseptert reglene for barn som reiser alene.
  8. Rødne har ikke noe spesielt ansvar for barn som reiser alene uten at avtaleskjema er utfylt på forhånd.

Registreringsskjema for barn som reiser alene